Witaj Wiosno!

Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody.
Witając wiosnę,  21  marca  każde  dziecko  miało odpowiedni  strój  i  przygotowany  wcześniej element symbolizujący wiosnę.
Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie.  W tym roku połączyliśmy je również z obchodami „Dnia Wody”. Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie  poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Następnie wokół przedszkola ruszył barwny korowód. Dzieci radośnie śpiewały piosenki wiosenne. Obrzędom tym towarzyszyła piękna słoneczna pogoda.

Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła i mamy nadzieję że zagości u nas na dobre.