O nas

W Toruniu przedszkola mieszczą się w typowych budynkach wolnostojących na działce z urządzonymi placami zabaw dla dzieci.

W Grębocinie zajmujemy segment w szkole podstawowej z wydzielonym placem zabaw dla dzieci przedszkolnych.

Sale przedszkolne są przestrzenne, funkcjonalne i bezpiecznie urządzone, wyposażone w kąciki do zabaw, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier.

W przedszkolu zostały zaadaptowane pomieszczenia w których urządzone zostały: sale teatralne, sale do zajęć ruchowych, sala do zajęć rytmicznych, gabinet logopedyczny, są one wyposażone odpowiednio do funkcji jaką spełniają.

Wszystko to zorganizowane zostało po to, aby dzieci mogły bezpiecznie i wesoło spędzać czas, uczyć się, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Panuje u nas ciepła, domowa i serdeczna atmosfera .

„Słoneczko” to miejsce gdzie dzieci czują się jak w domu.

Organizacja przedszkola

1. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 3 do 6 lat w przedszkolu w Grębocinie do 5 lat. Specyfiką naszego przedszkola jest możliwość uczęszczania dzieci ze schorzeniami układu pokarmowego (diety eliminacyjne)

2. W przedszkolu funkcjonuje:

  • siedem oddziałów w budynku przy Kosynierów Kościuszkowskich 8

  • sześć oddziałów w budynku przy Kosynierów Kościuszkowskich 10

  • cztery oddziały w Grębocinie

3. Przedszkole pracuje :

  • pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku włącznie z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych

  • w ciągu dnia od godz. 6:00 do godz. 17:30 tj:  placówki toruńskie, natomiast w Grębocinie od godz. 6:00 do godz. 17:00.

4. Dzieci otrzymują posiłki w ciągu dnia wg norm opracowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia:

  • śniadanie

  • drugie śniadanie

  • obiad

  • podwieczorek dla dzieci przebywających po godz. 16:00